Jaarverslag en Jaarrekening 2018

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Wij vinden het belangrijk om onze dienstverlening te blijven ontwikkelen. De organisatie van de gemeente krijgt daarom doorlopend aandacht. In deze paragraaf gaan we in op ons beleid rond de bedrijfsvoering. We kijken naar wat er is gedaan om de bedrijfsvoering in 2018 verder te optimaliseren.

ga terug