Jaarverslag en Jaarrekening 2018

Overzicht baten en lasten

Overzicht baten en lasten

Overzicht baten en lasten

Bedragen x €1.000

Begroting 2018 Primair

Begroting 2018 Actueel

Rekening 2018

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Inwoner

-43.155

11.644

-31.511

-44.834

11.450

-33.385

-44.790

12.314

-32.476

Onze buurt

-20.125

8.452

-11.673

-22.496

8.562

-13.934

-21.844

10.046

-11.798

Onze gemeente

-6.380

1.688

-4.692

-7.261

1.205

-6.056

-8.811

3.657

-5.155

Ons geld

-5.079

61.774

56.695

-5.254

62.456

57.202

-5.805

62.398

56.593

Overhead

-8.194

0

-8.194

-8.928

0

-8.928

-8.391

547

-7.844

Saldo rekening baten en lasten

-82.932

83.559

626

-88.774

83.673

-5.101

-89.641

88.962

-679

Toevoeging reserves

-2.078

-2.078

-4.297

-4.297

-5.979

-5.979

Onttrekking reserves

2.745

2.745

7.691

7.691

7.031

7.031

Resultaat rekening baten en lasten

-85.010

86.304

1.293

-93.070

91.364

-1.706

-95.620

95.993

373

ga terug