Jaarverslag en Jaarrekening 2018

Overzicht lopende kredieten

Overzicht lopende kredieten

Hieronder staat een overzicht van de stand van zaken van de lopende projecten. Een positief bedrag in de kolom 'Restant krediet' betekent dat er nog budget beschikbaar is (voordeel). Een negatief bedrag betekent een kredietoverschrijding (nadeel).

Bedragen x € 1.000

Beschrijving project

Jaar

Afdeling

Totaal
Krediet

Besteed tot 2018

Besteed in 2018

Restant
krediet

Stavaza

Verklaring afwijking

Herinrichting Hamersveld

OpR

1.664

1.684-

10

10-

Afgerond behalve parkeervoorziening

Zie evaluatienota in raad april 2019

Fietspad Heumensebaan/ Rijlaan

OpR

840

224-

46-

570

Fietspad Heumensebaan/ Rijlaan, bijdrage Provincie

OpR

200-

-

-

200-

Totaal Fietspad Heumensebaan/ Rijlaan

640

224-

46-

370

Bestek in concept gereed. Verwachting is dat de BP procedure in juli 2019 is doorlopen. Start uitvoering medio najaar 2019

Herinrichting winkelcentrum Beek

OpR

1.032

161-

6-

865

Herinrichting winkelcentrum Beek: bijdrage uit voorziening

OpR

445-

21

4

420-

Totaal Herinrichting winkelcentrum Beek

OpR

587

140-

2-

445

Moet nog verder worden uitgewerkt

Fietspad Biesseltsebaan

2017

OpR

950

596-

70-

285

Fietspad Biesseltsebaan:bijdrage provincie

OpR

475-

314

1-

162-

Totaal Fietspad Biesseltsebaan

475

282-

70-

123

Bijna afgerond

Het positieve saldo is een gevolg van de beperkte breedte van het fietspad. Daadwerkelijke breedte is 2 meter.

Herinrichting Stekkenberg

2017

OpR

631

4-

201-

427

Nog in uitvoering

Evaluatie 13 juni 2019, zie ook Project Stekkenberg-West en project Stekkenberg boven

Reconstructie-vervanging riolering Hoflaan/Kasteelweg

2015

OpR

817

786-

16-

15

Afgerond

Zie evaluatienota in raad april 2019

Reconstructie riool Parallelweg

2018

OpR

95

-

-

95

Nog starten met voorbereiding

Herinrichting en rioolvervanging Dries

2014-2016

OpR

724

482-

303-

61-

Afgerond

Evaluatienota volgt

Reconstructie Bernhardlaan/ Beatrixlaan

2016

OpR

425

38-

223-

164

Project is in uitvoering

Aanpak school-thuis routes

2016

OpR

75

-

17-

58

Voorbereiding gestart

Reconstructie De Pals

2017

OpR

870

33-

361-

477

In uitvoering

Reconstructie Ravelstraat

2018

OpR

35

-

15-

20

In uitvoering

Reconstructie Herwendaalseweg

2017

OpR

1.100

98-

77-

924

In uitvoering

Kruising Heerbaan- Koenenstraat

2018

OpR

200

6-

135-

59

In uitvoering

Reconstructie wegen/ riolering Kwakkenberglaan-Kon.Julianalaan

2015-2018

OpR

1.200

6-

135-

1.059

In uitvoering

Schoolroute Marktplein Grb.-Nijmeegsebaan:voorber.

2018

OpR

50

-

-

50

In voorbereiding

Vervanging asfaltrijbanen bibeko 2018: uitvoering

2018

OpR

600

-

215-

385

In uitvoering

Reconstructie Pr.Hendrikstraat- Kon.Wilhelminastraat

2018

OpR

67

-

32-

35

In voorbereiding

Vermindering wateroverlast v.d. Veldeweg

2018

OpR

55

-

56-

1-

Afgerond. Administratief afwikkelen

Vermindering wateroverlast kern Beek

2018

OpR

96

-

15-

81

In fase vooronderzoek

Vermindering wateroverlast kern Ubbergen

2018

OpR

24

-

-

24

Moet nog starten

Vermindering wateroverlast kern Breedeweg

2018

OpR

455

-

3-

452

Subsidie waterschap voor aanpak wateroverlast kern Breedeweg

2018

OpR

188-

-

-

188-

Totaal Vermindering wateroverlast kern Breedeweg

268

-

3-

264

Onderzoek en gesprekken gaande met Waterschap

Toeristich Opstappunt (TOP)

2018

OpR

150

-

-

150

Nog op te starten

Vermindering wateroverlast diverse locaties

2018

OpR

100

4-

19-

77

In uitvoering

Mobiliteitsvisie 2018

2018

OpR

1.450

20-

155-

1.275

In uitvoering op diverse punten

Aanpassen Salon- en pakwagenterrein Heuvelland

2018

OpR

45

-

46-

1-

Afgerond. Administratief afwikkelen

Aanleg Groesbeek retentievoorziening Mies

2016

OpR

75

2-

8-

65

Geen verdere uitvoering

Energie-aansluiting markt Groesbeek

2018

OpR

95

-

-

95

In voorbereiding

Upgraden watergang Hulsbeek

2018

OpR

13

-

-

13

Moet nog starten

Adaptieve school: leerpakket/meubilair

2018

Beleid

200

-

-

200

Krediet wordt in 2019 besteed

Investeringsbijdrage herbouw De Ubburch tbv Havo

2018

Beleid

140

-

140-

-

Afgewikkeld in 2018

Investeringsbijdrage verduurzaming Montessoricollege

2018

Beleid

42

-

-

42

Uitgaaf vindt 2019 plaats

Kulturhus Leuth

2013

Beleid

2.801

2.678-

12-

111

Afgewikkeld in 2018

Verduurzaming gemeentehuis fase 2

2018

OpR

54

-

27-

27

In uitvoering

Aanschaf materieel 2017

2017

OpR

194

118-

50-

26

Afwikkeling in 2019

Aanschaf materieel 2018

2018

OpR

202

-

134-

68

Afwikkeling in 2019

Verbouwing gemeentewerf

2019

OpR

-

-

7-

7-

Krediet van € 275.000 is beschikbaar in 2019.

Kunstgrasveld en veldverlichting BVC'12

2018

Beleid

275

-

-

275

Vervanging is uitgesteld tot 2019

De Lubert totaalkrediet

2016

OpR

625

242-

416-

34-

Afgerond. Administratief afwikkelen

Verduurzamen sporthal Heuvelland

2015

OpR

145

142-

-

3

Afgerond. Administratief afwikkelen

De Duffelt sportvloer en vloerpotten

2016

OpR

115

107-

-

8

Afgerond. Administratief afwikkelen

DVSG nieuwbouw kleedkamers + renovatie hoofdveld

2018

Beleid

551

-

-

551

Vervanging is uitgesteld tot 2019

Kunstgrasveld Klimop

2018

Beleid

119

-

95-

24

Afgewikkeld in 2018

Renovatie groen Ubbergen

2015

OpR

96

101-

-

5-

Afgerond. Administratief afwikkelen.

Herinrichting dorpsweide Groesbeek

2017

OpR

55

60-

1-

6-

Afgerond. Administratief afwikkelen.

Bijdrage aanpassing 't Zaaltje

2017

Beleid

256

11-

-

245

Medio 2019 is de aanpassing gerealiseerd

Investeringsbijdrage Vriendenkring Leuth

2018

Beleid

115

-

115-

-

Afgewikkeld in 2018

Voorzieningenhart Op de Heuvel: inrichting

2014

Beleid

185

145-

5-

36

Restantkrediet wordt voorlopig beschikbaar gehouden voor aanschaf van aanvullende inventaris

Stekkenberg-West

2010

OpR

4.013

3.563-

154-

296

Stekkenberg-West, bijdrage Oosterpoort

2010

OpR

644-

1.568

-

925

Totaal Stekkenberg-West

3.370

1.995-

154-

1.221

Grotendeels afgerond

Evaluatie 13 juni 2019, zie ook Project Herinrichting Stekkenberg en project Stekkenberg boven

Rioolrenovatie (relining) Groesbeek Zuid

2017/2018

OpR

150

-

-

150

Nog op te starten

Afkoppelen terrein woonwagenkamp Nw.Drulseweg

2017

OpR

83

-

-

83

Nog op te starten

Persleiding gemaal Andreaslaan

2017

OpR

80

-

0-

80

In voorbereiding

Vervanging riool Pr.Mauritsstraat

2017

OpR

290

-

-

290

In voorbereiding

Vervanging persleiding Morgenstraat

2017

OpR

45

13-

-

32

Afgerond. Administratief afwikkelen

Bleek veel minder werk dan begroot

Reconstructie Vissenbuurt Ooij: voorbereiding

2017

OpR

60

-

-

60

Wacht op centrumvisie Ooij

Reconstructie Merelstraat Beek

2018

OpR

182

15-

171-

3-

Nagenoeg afgerond

Reconstructie Nassaustraat, Pr.W.Alexandstraat Ooij

2017/2018

OpR

1.074

-

29-

1.045

In voorbereiding

Vervanging riool Esdoornstraat

2017

OpR

185

13-

24-

148

In uitvoering

Verbetermaatregelen Groesbeek Noord:voorber.

2018

OpR

16

-

-

16

Wacht op BRP Groesbeek Noord

Vervanging riool Hobbemaweg

2018

OpR

55

-

2-

53

In voorbereiding

Vervanging riool Mooksestraat Groesbeek

2018

OpR

350

-

31-

319

In voorbereiding

Vervanging riool Binnenveld Grb.: voorber.

2018

OpR

35

-

9-

26

In voorbereiding

Rioolvervanging Hezelstraat Ooij

2018

OpR

20

-

25-

5-

Afgerond. Administratief afwikkelen

Vervanging riolering Bosweg Berg en Dal

2018

OpR

45

-

-

45

In uitvoering

Vervangen M+E gemalen diverse locaties 2017

2017

OpR

50

47-

11-

8-

Afgerond. Administratief afwikkelen

Aanpassing rioolgemaal Holthurnsche Hof (uitv.)

2017

OpR

25

20-

16-

11-

Afgerond. Administratief afwikkelen

Vervangen div.gemalen div locaties 2018

2018

OpR

65

-

80-

15-

Afgerond. Administratief afwikkelen

Sommige gemalen zijn iets duurder uitgevallen

Aanleg helofytenfilters/Groene berging Nielingen- Tichelhoven

2010

OpR

535

55-

51

530

Afgerond. Administratief afwikkelen

Evaluatie nota volgt

Waterplan Groesbeek

2010-2013

OpR

1.621

1.672-

61-

112-

Waterplan Groesbeek, ontvangen subsidie

2010-2013

OpR

536-

502

60

26

Totaal Waterplan Groesbeek

1.085

1.171-

1-

86-

Afgerond. Administratief afwikkelen

Aanpassing riool Lage Horst

2013

OpR

186

193-

21-

28-

Afgerond. Administratief afwikkelen

Rioolrenovatie (relinen) diverse locaties

OpR

1.015

755-

41-

218

Afgerond. Administratief afwikkelen

Evaluatienota in raad april

Aanleg riolering Vlietberg

OpR

502

693-

6-

197-

Afgerond. Administratief afwikkelen

Evaluatienota in raad april

Verbetermaatreg.Mies, Groesbeek-Zuid

2015

OpR

116

121-

0-

5-

Afgerond. Administratief afwikkelen

Verbetering riolering Werkenrode

2015

OpR

125

20-

1-

104

Riolering Werkenrode, bijdrage van derden

2015

OpR

63-

-

-

63-

Totaal Verbetering riolering Werkenrode

63

20-

1-

41

In voorbereiding

Rioolvervanging Dennenstraat(Pals)

130

-

168-

38-

In uitvoering

Reconstructie Houtlaan

2015

OpR

605

481-

-

124

Afgerond. Administratief afwikkelen

Evaluatienota in raad april

Vervangen + afkoppen riolering Stekkenberg boven

2016-2017

OpR

649

112-

859-

322-

Afgerond. Administratief afwikkelen

Evaluatie 13 juni 2019, zie ook Project Herinrichting Stekkenberg en project Stekkenberg-West

Relinen riool Groesbeek Zuid

2016

OpR

8

-

-

8

In voorbereiding

Vervanging riolering (deel) Molenweg

2016

OpR

61

75-

-

14-

Afgerond. Administratief afwikkelen

Evaluatienota in raad april

Persleiding gemaal Andreaslaan

2016

OpR

10

-

-

10

Nog op te starten

Vervanging riolering Ravensberg

2017

OpR

340

40-

315-

15-

In uitvoering

ga terug