Jaarverslag en Jaarrekening 2018

Voorwoord en persbericht

Voorwoord en persbericht

Voorwoord

Welkom bij onze Jaarrekening 2018!

Het rekeningsaldo over 2018 is € 373.000 voordelig. Bij de Najaarsnota 2018 gingen we uit van een nadelig saldo van € 1.714.000. Na de najaarsnota is de begroting 2018 nog enigszins gewijzigd waardoor het werkelijke saldo € 2.079.000 voordeliger is dan begroot.

Het raadsvoorstel en het raadsbesluit zijn opgenomen in de bijlagen. Klik hier om direct naar het Raadsvoorstel te gaan.

Met vriendelijke groet,

College van Burgemeester en Wethouders